top of page

Zapisać lot ptaka

I nachylenie jego łapek

Gdy siada na trawie

Zapisać plątaninię

Naszych dróg

Ich zbieg okoliczności

Ciepłą pieczęć

Pierwszego pocałunku

Kosmatą chmurę

Z której spada kropla

Co przepełnia nasz dzban

Potem zapach rozstania

W nim

Smugę światła

- tomasz jastrun Smuga -

Eliza Miścior (1987), artysta plastyk i tancerka flamenco, mieszkająca w Sewilli.
Magister filologii, ukończyła studia wyższe na kierunku tłumaczenie specjalistyczne angielski/niemiecki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Od najmłodszych lat oczarowana światem sztuki. Linoryty tworzy od 2007 roku, Samodzielnie zgłębiając tajniki tej techniki graficznej. Tematem prac są jej obserwacje dotyczące świata, emocji, minionych przeżyć i własnego miejsca w świecie. Ważną częścią jej twórczości są prace poświęcone flamenco - drugiej wielkiej pasji autorki.

 

W sierpniu 2010 roku w Gogołowie gościnnie odbyła się jej pierwsza debiutancka wystawa linorytów podczas III Międzynarodowego Pleneru Rzeźby w Drewnie.

 

Praca "Kim są Anioły?" zajęła II miejsce w XXXIV Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, gdzie zbiór wybranych, innych prac artystki został zaprezentowany także w późniejszych wystawach pokonkursowych.

Od 2017 jest członkinią Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej, a wraz z artystami oddziału rzeszowskiego wzięła udział w wystawach zbiorowych. Ponadto jest absolwentką Fundacji Sztuki Flamenco Cristiny Heeren w Sewilli, nauczycielką
i współzałożycielkĄ szkoły taŃca flamenco "A Compás¨w Sewilli oraz członkiem Stowarzyszenia na rzecz polsko-hiszpaŃskiego dialogu miĘdzykulturowego ¨Tu kultura¨.

zobacz także:

elizalamora.com

a-compas.com

 

Eliza Miścior

o mnie
bottom of page